Methodieken

Wij maken gebruik van diverse methodieken die onze waarden ondersteunen te weten

  • "Verbinding"
  • "Verankering"
  • en "Vernieuwing"

Dit betekent dat door o.a. gebruik te maken van onderstaande methodieken wij staat
zijn onze clienten te laten groeien naar een "state" van energiek en vitaal gevoel,
besluitvaardig en met de beschikking over een krachtig zelfvertrouwen.

5 methoden die los of in combinatie worden gebruikt afhankelijk van de specifieke vraag;

1. NLP

2. DISC Profiel

3. Sociaal Panorama

4. Voice Dialoque

5. Daniel Offman, Kernkwadranten