DiSC Analyse Persoonlijkheids profiel

DiSC Analyse

 

Hieronder treft u de precieze inhoud van het DiSC Persoonlijkheidsprofiel instrument. Wilt u meer algemene informatie over DiSC klik dan hier "Disc Profiel".

Deel I: Gedragsanalyse

De resultaten van de twee ingevulde vragenlijsten geven inzicht in het gedrag dat de invuller in een concrete situatie vertoont en de overtuigingen die daaronder liggen. Deze resultaten worden weergegeven in drie grafieken, elk met eigen interpretatie- en toepassingsmogelijkheden. De grafieken tonen: 1. wat ik doe in een bepaalde omgeving (extern zelfbeeld), 2. wat ik vind (intern zelfbeeld) en 3. hoe ik in diezelfde omgeving op anderen overkom (geïntegreerd zelfbeeld).

Deel II: Interpretatiemogelijkheden

Dit onderdeel valt uiteen in zeven stappen:

Interpretatiestap 1: DISC begrijpen  
Deze stap geeft informatie over typisch gedrag verbonden met de vier gedragsdimensies. Hierdoor wordt bijvoorbeeld zichtbaar of iemand neigt naar een vorm van Dominant en pro-actief, of meer Consciëntieus en afwachtend gedrag.

Interpretatiestap 2: Aanpassing aan een veranderende omgeving 
Deze stap beschrijft de intenties die achter het gedrag schuilgaan. Het doel van deze stap is om het gedrag te leren afstemmen, afhankelijk van de omgeving.

Interpretatiestap 3: Innerlijk systeem van overtuigingen 
Deze stap beschrijft het samenhangende systeem van innerlijke overtuigingen. Het doel is te bepalen welke persoonlijke overtuigingen mijn gedrag bepalen en wanneer zij effectief gedrag verhinderen.

Interpretatiestap 4: Het ontwikkelen van succes-strategieën 
In deze stap worden 20 mengprofielen (combinaties van de kwadranten) getoond met uitgebreide informatie per mengprofiel. Elk mengprofiel wordt beschreven aan de hand van 13 thema’s. De deelnemer kan deze informatie zelf evalueren.

Interpretatiestap 5: Stressniveaus reduceren 
Deze stap gaat over intra-persoonlijke stress, in een persoon. Door een vergelijkende analyse worden de belangrijkste stressoren vastgesteld.

Interpretatiestap 6: DISC en werkzaamheden of taken 
Deze stap gaat over hoe persoonlijke gedrag zich verhoudt tot bepaalde werkzaamheden of taken. Een verdieping van deze stap is mogelijk gemaakt door een ander instrument: het persolog Functieprofiel

Interpretatiestap 7: Zelfsturende teams 
Deze stap belicht de onderlinge samenwerking en afstemming in teams.

Deel III: Reflectie

Bij iedere interpretatiestap is uitgebreid materiaal voorhanden met hulpmiddelen om te reflecteren en te komen tot concrete stappen. Zo kan men werken aan gedragsaanpassing of werken aan overtuigingen.


Belangrijke onderwerpen die worden behandeld zijn:

*  ontdek en overdenk welke hindernissen er zijn;
*  bedenk welk gedrag in strijd is met wat je wilt bereiken; 
*  stel intra-persoonlijke stress vast en werk aan manieren om dit te reduceren ;
*  overweeg welke handelingen nodig zijn;
*  analyseer en organiseer medewerking van de omgeving.