DiSC Persoonlijkheids profiel

 

>> lees verder Disc Analyse

 

Wat is het DISC persoonlijkheids profiel, model en wat kun je ermee?

 

Het persoonlijk profiel systeem DISC (afgekort DISC PPS) is een methodiek, model
op basis van de theorie van de Amerikaanse psycholoog William Marston uit 1928.
Hij beschreef een model dat het menselijk gedrag in vier waarneembare tendensen
verdeelde op basis van een twee-assig bipolair model. Hierin kunnen mensen aangeven
of zij hun werkomgeving zien als iets dat zij kunnen beïnvloeden of juist als iets
waardoor zij worden beïnvloed. Deze gedragstendensen zijn:

disc profiel model

D - Dominant

I-  Invloed

S- Stabiel

C – Consciëntieus

 


Klik hier voor brochure DISC 2018

 

De gedrags- en communicatiewetenschapper John Geier ontwikkelde hierop een
methode waarmee het individuele gedragspatroon onmiddellijk geanalyseerd kon worden.
Sinds de introductie van DISC heeft Geier zich meer dan 40 jaar bezig gehouden met
het onderzoeken, valideren, ontwikkelen en vernieuwen van DISC PPS. Zodoende heeft
hij het assortiment van DISC instrumenten en methodieken kunnen uitbreiden. 

Hier vindt u een overzicht van de diverse DiSC instrumenten die u kunt toepassen
in uw organisatie. Deze instrumenten worden ook gebruikt in onze trainingen.

 1. DiSC Persoonlijkheids profiel (klik hier voor meer info)
 2. DISC Persoonlijkheids profiel en leiderschap
 3. DiSC Functie Profiel
 4. DiSC Strategieplanner voor Verkoop en Service (klik hier voor onze nieuwe training)
 5. DISC Aktieplan voor tijd en Persoonlijkheid


De betrouwbaarheid van DiSC PPS ligt tussen de 85 en 92%. DISC PPS heeft internationaal
erkenning en aanvaarding verworven vanwege de nauwkeurigheid, gebruiksvriendelijkheid
en doeltreffendheid. De afgelopen 40 jaar is DiSC PPS reeds door meer dan 60 miljoen
mensen wereldwijd gebruikt.


Waar staat het DiSC model nu precies voor!

D -  Dominant:       bereiken van eigen doelen, eigen werkwijze, overwinnen van weerstand.

I  -   Invloed:         anderen beïnvloeden, overtuigen en aardig vinden en gevonden worden.

S  -  Stabiel:          samenwerken met anderen in een harmonieuze sfeer, in staat zijn stabiliteit te creëren.

C -  Consciëntieus:  kwaliteit leveren, werken volgens regels en procedures.

 

Wat betekent DISC voor U!

Uw voordelen en toepassingen op een rij:

 1. U krijgt inzicht in uw sterktes, uw zwaktes, drijfveren en het potentieel van uw persoonlijk gedragsprofiel
 2. U maakt optimaal gebruik van uw sterke kanten
 3. U vergroot uw waardering voor andere gedragsprofielen
 4. U kunt anticiperen op potentiële verschillen van mening en conflicten minimaliseren
 5. U bevordert teamwork
 6. U ontwikkelt effectieve managing– en coachingsstrategieën samen met uw coach. Voor toepassingen in Business coaching klik hier.
 7. U krijgt inzicht in uw loopbaan en welke functies precies bij u passen.

 

Een uiterst praktische toepassing!

Het DiSC persoonlijkheids profiel is een vierdimensionale wegwijzer voor menselijk gedrag.
Op basis van een vragenlijst van 2 x 24 vragen worden antwoorden in een viertal clusters bijeengebracht,
te weten; Dominant, Invloed, Stabiliteit en Consciëntieus.


De feiten en voordelen voor uw organisatie:

1.   Een antwoordblad wat in 15- 20 minuten kan worden ingevuld
2.   U krijgt een logisch en eenvoudig te hanteren product
3.   Door middel van een drietal grafieken worden de resultaten inzichtelijk 
4.   Het resultaat van DiSC PPS heeft een wetenschappelijke betrouwbaarheid van 80-92%

 

Eenvoudig, snel en accuraat!

 

Samengevat

DiSC is een model die effectief helpt om communicatie in uw organisatie te optimaliseren en conflicten te
minimaliseren. De resultaten ervan zijn effectieve managers en teams die worden ontwikkeld.
De kracht van DiSC is dat u een methodiek in handen heeft waarmee u communicatiestrategieën
leert ontwikkelen en toepassen in uw omgeving waardoor inzicht, acceptatie, vertrouwen en daarmee
samenwerking worden gecreëerd.

Inzicht - acceptatie - vertrouwen - begrip - resultaat

 

Wilt u inhoudelijk meer informatie over hoe het DiSC Profiel eruit ziet en wat voor informatie je hieruit kunt halen?

>>   Klik hier voor informatie over de inhoud van het DISC Profiel

disc profiel