Sociaal panorama

lucas derks

Drs. Lucas Derks, Sociaal psycholoog, NLP trainer, coach

Sinds 1979 bestaat een psychologische traditie,
waarin de practische toepassing van inzicht in
de subjectieve  beleving centraal staat en die
met NLP (Neuro-Linguistisch Programmeren)
wordt aangeduid. Bij het Sociaal Panorama
gaat het om NLP-toepassingen op het gebied
van sociale relaties.

Het Sociaal Panorama heeft de analyse en verandering
van de innerlijke beleving van sociale systemen ten doel.
Denk daarbij aan het neutraliseren van haatgevoelens, het nemen van emotionele
afstand of het loslaten van overleden anderen.

Ook het verminderen van de dominante invloed van mensen op
elkaar behoort tot de vele mogelijkheden. Daarnaast kan je met behulp van dit model
diepgewortelde sociale gedragspatronen, die persoonlijkheidskenmerken lijken,
via een analyse en herstructurering van vroege familie inprentingen helpen ombuigen.

In het Sociaal Panorama Model worden relaties opgevat als onbewuste cognitive
constructies met universele, culturele en persoonlijke eigenschappen. Het is de
imaginaire mentale ruimte om mensen heen, waarin ze hun model van de sociale
werkelijkheid scheppen: Mensen leven in een imaginair landschap van sociale
constructen: een sociaal panorama. Ruimtelijke interventies zijn een van de
basiskenmerken van het werken met het Sociaal Panorama.


Klik hier voor een uitgebreid testimonial van de workshop Sociaal Panorama en
Relaties van het NVNLP in mei jl. 2011.


Voor meer achtergrond klik hier voor een link over het Sociaal panorama in pdf uit het blad Coaching.